Ploča sa detektivom u sredini

JASNO K'O DAN

Forenzika i izvještaji

Sam-a riješi upit ili reklamaciju kupca. Rasvijetli plaćanje, korak po korak, uz računarski podržanu forenziku. Dobavi izvještaje i analitiku prometa.

Forenzika je napredan alat za analizu i rješavanje upita i-li reklamacija kupaca, te za evidenciju, rekonstrukciju i nadzor aktivnosti ovlaštenog osoblja. Uz računarski podržanu forenzičku analizu, možeš detaljno razlučiti aktivnosti sudionika u procesu obrade konkretnog plaćanja. Naš Riki izlaže ti činjenične osnove i ilustrira aktivnosti tako da ti (pokušaj) i složenog plaćanja kupca učinimo jasnim k' dan. Brzo i pouzdano.

Takođe, možeš dobaviti mjesečne i druge izvještaje o prometu prodajnog mjesta. Izvještaji koristiš za potrebe knjigovodstva, analize prometa i-li u svrhu promocije i poslovnog razvoja prodaje.


INFORMACIJA JE KRALJ

Izvještaji i uvid u aktivnosti


Spremni izvještaji su informativni i daju ti uvid u stanje i trend prometa, a forenzička analiza je moćan alat koji ti pomaže u konverziji i rješavanju upita ili reklamacija kupaca, uz razumijevanju i rekonstrukciju aktivnosti aktera plaćanja.


Forenzika plaćanja zasnovana je na stručnoj, računarski podržanoj analizi finansijskog toka i aktivnosti sudionika. Podataci su kriptografski zaštićeni i čuvaju u glavnoj knjizi u svom izvornom, nepromjenjivom obliku. U okviru forenzičke analize pojedinačne akcije su sekvencirane i uvezane sa drugim, stvarajući koherentan i razumljiv slijed akcija i njihovih aktora.

Slijed akcija - odnosno pojašnjenje, ko je uradio šta i kada, uz detalje i ilustracije ti detaljno izlaže naš Riki.

Za tebe i kupce

Kraljevski doživljaj digitalne naplate

Ostvari više plaćanja i više od plaćanja. Istraži Multipay i doznaj kako - ili traži da te kontaktiramo