Osoba sa prekrivenom glavom

Dosadilo da ti sole pamet

Ecommerce pojmovi

Savladaj ecommerce spiku. Nedaj da te 3DS, mjesečni obrok, prenos odgovornosti ili prebijanje zaplaše! To su tek ecommerce pojmovi ;-)

Pojmove smo grupirali u tematske cjeline radi lakšeg praćenja. Klikni na njih za odnosno pojmove:


Ovdje pronađi jednostavne definicije. Za bolje razumijevanje istraži resurse naše Akademije i Digitron bloga, istaknute anterfileima u tekstu.

KO JE KO i ŠTA RADI

Ecommerce: Uloge i igrači


Upoznaj ecommerce ZOO, u kojem koordinirano sudejstvo različitih subjekata omogućava online kuporodaju.

ECOMMERCE označava kupoprodaju u online ambijentu.

PSP ili Payment Services Provider je pružalac platnih usluga trgovcu i administrator platne platforme povezane sa trgovinom.

WEB SHOP je digitalno prodajno mjesto kojem kupci pristupaju preko interneta. Web trgovinom upravlja trgovac.

PLATNA KARTICA je sredstvo plaćanja kojim kupac plaća na prodajnom mjestu npr. u web trgovini. Kartice izdaju izdavaoci pod brendom kartičnih organizacija npr Visa, Mastercard, American Express ili Diners, i propisuju njihovu upotrebu. Prema jednoj klasifikaciji, kartice mogu biti debitne, kreditne i prepaid.

IZDAVALAC je banka ili finansijska organizacija koja je izdala karticu kojom Kupac plaća robu i-li usluge. U videu 'Proces obrade' u Multipay Akademiji, Druga Banka je predstavljana kao izdavalac kartica.

PRIHVATILAC je banka preko koje Trgovac obavlja prihvat kartica ili drugog sredstva plaćanja na svom prodajnom mjestu. Prodavac ima otvoren račun kod prihvatioca i sa njim ugovora uslove prihvata - troškove provizije, vrijeme poravnanja, i slično. Od licenci prihvatioca zavisi prihvat - odnosno koje kartice i(li) platna sredstva trgovac može ugovoriti. U videu u okviru Multipay Akademije, Prva Banka je prihvatilac za Mastercard, Visa kartice.


TRGOVAC ILI PRODAVAC je pravno lice koje vrši prodaju robe i-li usluga na prodajnom mjestu. Prodajno mjesto i trgovac mogu djelovati pod istim ili različitim nazivima - brendom.

KARTIČNA ORGANIZACIJA je organizacija koja upravlja kartičnom shemom, propisuje procese i pravila po kojima se obavlja izdavanje, prihvat i obrada bezgotovinskih plaćanja. Primjeri kartičnih organizacija su Mastercard, Visa, American Express, Diners ili China UnionPay.

PRIHVAT kartica Kupca u trgovini Prodavca omogućeni su tehnološkim resursima i procesima koji se odvijaju između prodajnog mjesta, PSPa, prihvatioca, kartične organizacije i izdavaoca. Pogledaj video 'Proces obrade' i 'Tok Novca'.


Procesi i pojmovi

Tok novca i plaćanje


Online plaćanja se ostvaruju kroz različite vrste transakcija, ovdje pronađi njihovu primjenu i posebnost obrade.


REZERVACIJA
sredstava je prvi korak u dvo-koračnom ciklusu plaćanja. U rezervaciji, po odobrenom plaćanju Izdavalac blokira sredstva na kartici kupca u iznosu kupovine. Rezervacije su popularne u turizmu, dropshipping prodaji i td. Po realizaciji ili storniranju narudžbe - što je drugi korak ciklusa - prodavac potvrdi ili stornira rezervaciju sredstava.

POTVRDA PLAĆANJA je čin terećenja kupca. Takođe, potvrđivanjem plaćanja prodavac potražuje sredstva od prihvatioca. Kod dvo-koračnog ciklusa, prodavac potvrđuje plaćanje u drugom koraku, po realizaciji narudžbe. Kod jedno-koračnog ciklusa plaćanja, potvrda plaćanja se odvija odmah, u prvom prolazu.


STORNOm se oslobađanju prethodno rezervirana sredstava kupca. Prodavac izdaje storno nalog kao drugi korak kod dvo-koračnog ciklusa plaćanja, kada je narudžba otkazana ili ne može biti realizirana.

POVRAT sredstava je nalog prodavca za povratom sredstva kupcu, po prethodno potvrđenom plaćanju. Povrat sredstava nije trenutačan i zavisi od više faktora.

CHARGEBACK je reklamacija kupca kojom ovaj preko svoje banke izdavaoca traži povrat sredstava od prodavca. Prodavac može reklamaciju osporiti ili potvrditi, a proces je propisan pravilima kartičnih organizacija i prihvatioca.

RATE ILI OBROČNO PLAĆANJE je čin kupovine (kreditnom) karticom u kojem kupac otplaćuje iznos podijeljen na rate. Može biti realizirano kao potrošačko finansiranje gdje prodavac ugovara uslove sa izdavaocem, ili se primjenjuju uslovi koje je kupac dogovorio sa izdavaocem.

MJESEČNI OBROK Iznos mjesečne rate koja imaocu kartice (kupcu) dospijeva na naplatu kod obročnog plaćanja. Dok Prodavac od Banke Prihvatioca dobiva cjelokupan iznos već nakon kupoprodaje, kupac svoju obavezu namiruje Banci izdavaocu kroz mjesečne obroke ili rate


PORAVNANJE je obračun dospjelih transakcija i naknada. Obavlja se (barem) jednom u radnom danu. U okviru ecommerce poravnanja banka prihvatilac obračunava i primjenjuje svoje naknade i provizije na dospjela plaćanja, te odobrava (isplaćuje) trgovca za pripadajući iznos. Banka takođe potražuje i izmiruje svoja potraživanja od "uzvodnih" strana u lancu plaćanja, npr spram Agenta za poravnanja. Poravnanje se odvija u terminu presjeka radnog dana.

PRESJEK je predefinarano vrijeme obračuna dospjelih transakcija i naknada. Neradnim danima banke, nema presjeka pa time niti poravnanja. S druge strane, jedan radni dan može sadržati jedan ili više presjeka. Takođe, radni dan može uključivati jedan ili više kalendarskih dana (npr vikend).

AGENT ZA PORAVNANJE je banka koja radi poravanja između banaka u zemlji ili regiji u ime kartične organizacije. Nekada mora prihvatiti rizik namirenja od drugih banaka koje su dio mreže. Agent za poravnanje je obično centralna ili veća komercijalna banka.

PREBIJANJE je kontrolni računovodstveni proces kojim se usaglašavaju finansijska stanja i izmiruju eventualne razlike među glavnim knjigama strana u plaćanju. Usaglašavanje stanja se obavlja periodično. Zbog dinamičnosti online prodaje koja uključuje povremene povrate, provizije, vremenske razlike u terećenju i odobrenju strana, trgovci trebaju novčani tok redovno kontrolisati i stanja redovno usaglašavati.

Mehanizmi i pojmovi

Sigurnost plaćanja


Primjena sigurnosnih mehanizama je propisana kao obaveza. Njima se ne štitimo samo od zloupotreba - isti utiču na iskustvo plaćanja, reklamacijska prava kupaca i dr.

PHISHING je popularna metoda neovlaštenog pribavljanja osjetljivih podataka, posebno ličnih i podataka o karticama. U phishing kampanjama, zlonamjerni (piratski) email, poruka i-li web stranica maskirana je da izgleda kao autentična. U njima se od primaoca traži unos ili podjela osjetljivih podataka, uz različita obrazloženja, npr- ažuriranje baze podataka i drugo. U svom sadržaju phishing poruke često imaju element hitnosti.

OSJETLJIV PODATAK je broj kartice (PAN), zatim PIN koji se koristi na bankomatu i CVV broj ispisan sa poleđini kartice. Broj kartice i druge osjetljive podatke nikada ne tražite niti dijelite. Način njihovog zaprimanja, obrada i prijenosa je strogo propisan sigurnosnim PCI standardom.

PCI DSS je sigurnosni standard kojim se propisuje način zaštite obrade, prenosa i čuvanja osjetljivih podataka. Primjenjuje na sve sudionike plaćanja koji imaju pristup osjetljivim podacima. PCI DSS je plod saradnje kartičnih organizacija - Mastercard, Visa, Amex, Discovey-Diners, te JCB - a cilj je smanjenje rizika od zloupotreba kartica.

CNP - card not present naziv za plaćanja obavljena preko interneta, telefona i narudžbe poštom. Kako se plaćanje obavlja na daljinu, bez neposredne blizine ili prisustva prodavca i kupca, rizik plaćanja je veći nego na licu mjesta.

3DS je sigurnosni mehanizam kartičnih organizacija kojim se u ecommerce okruženju provjerava vjerodostojnost platnog naloga. 3DS provjerom se analiziraju kontekst i podaci o plaćanju i po potrebi se zahtjeva od imaoca kartice da potvrdi platni nalog, što on(a) čini kroz drugi kanal - npr putem mobilne aplikacije ili unosom jednokratnog koda.


TOKEN je podatak koji mijenja karticu kupca u digitalnom plaćanju. Tokeni smanjenju izlaganje osjetljivih podataka i omogućavaju bolje upravljanje digitalnim plaćanjima. Za jednu karticu može biti vezano više različitih tokena koji mogu biti univerzalni ili upotrebljivi samo na određenom prodajnom mjestu.

Za tebe i kupce

Kraljevski doživljaj digitalne naplate

Ostvari više plaćanja i više od plaćanja. Istraži Multipay i doznaj kako - ili traži da te kontaktiramo