niz nasumičnih brojeva

OD KLIKA DO NOVCA

Ecommerce plaćanje : obrada

Pratimo obradu ecommerce plaćanja, korak po korak. Idemo od klika na „plati“, preko autentikacije i autorizacije, do terećenja kupca i odobrenja prodavca.

Obrada online plaćanja prolazi kroz nekoliko procesa obrade:

  • Kreiranje naloga za plaćanjem
  • Sigurnosne provjere
  • Finansijske provjere
  • Namirenje
  • Realizacija i isporuka narudžbe

Prva tri procesa se odvijaju hronološki, jedan za drugim, na strani kupca i banke izdavaoca kartice. Njihov slijed je sekvencijalan i sinhroniziran, odvija se u realnom vremenu, pa bez uspješne realizacije jednog koraka nema narednog.

Zadnja dva koraka, finansijsko namirenje i realizacija narudžbe, odvijaju se na strani prodavca i banke prihvatioca. Procesi su asinhroni što znači da se odvijaju vlastitom dinamikom, jedan neovisan o drugom. Oba su produžetak inicijalne obrade, i idu isključivo nakon prve etape.Platni nalog

Već i laik može reći kako slijed obade online plaćanja sliči procesu na fizičkom prodajnom mjestu, odnosno plaćanju na POS terminalu. Radi ovoga online plaćanje katkad nazivaju i plaćanjem preko virtuelnog (online) terminala. S druge strane, postoje i materijalne razlike između procesa plaćanja karticom na fizičkom i online prodajnom mjestu. Za početak, ecommerce je po definiciji samouslužno prodajno mjesto u kojem se kupoprodaja odvija na daljinu i posredstvom interneta.

Sad kad smo pripremili kontekst, uzmimo primjer kao ilustraciju procesa obrade jednostavnog online plaćanja. U našem primjeru kupac Hana je pronašla dugo traženu šminku u Diva web shopu. Odlučuje ju kupiti.

Hana je dodala šminku u svoju korpu i želi je platiti. U pozadini, Diva shop je Haninoj narudžbi dodijelila broj, dok Hanin profil sadrži informacije o njoj, posebno adresu za dostavu narudžbe i email adresu za dostavu obavijesti.

Hana svoju karticu i mobitel ima pri ruci. Unosom platne kartice i klikom na „Plati“ Hana kreira platni nalog, koji je na iznos plaćanja i u korist Prodavca. Ako bude odobren, Haninu karticu će teretiti njena Plava Banka za iznos plaćanja. Obzirom da kupuje u domaćoj web trgovini nema troškova konverzije.Sigurnosne i finansijske provjere

Sve provjere koje se obavljaju u funkciji su upravljanja rizicima. Provjera vjerodostojnosti platnog naloga ili autentikacija je jedna takva provjera i ona se nalazi u srcu 3DS programa. 3DS analizira platni nalog i njegov širi kontekst, pa temeljem nalaza analize i postavki banke "odlučuje" o daljim koracima obrade. S druge strane, banke nekada rade provjere limita potrošnje - npr ograničenja prekogranične ili online potrošnje po iznosu ili broju plaćanja - koje mogu odbiti zahtjev za plaćanjem, čak i kada kupac ima dovoljno sredstava na računu i zadovoljave sigurnosne provjere. Limitima potrošnje upravlja banka izdavalac i-li imalac kartice.

Vratimo se Haninom plaćanju. Njen platni nalog se usmjerava na Plavu Banku jer je ona izdavalac kartice. Plava Banka provjerava Haninu karticu u svojoj evidenciji i ustanovi da je njena kartica aktivna, nije istekla niti je blokirana. Daljom provjerom Plava Banka otkrije da je ista prijavljena u bančin 3DS Program. Stoga se Hanin platni nalog usmjerava ka 3DS sistemu Plave Banke.

3DS analizira širok skup podataka i ova analiza može rezultirati zahtjevom za dodatnom provjerom. Kako je iznos veći od uobičajnog za njena online plaćanja, Plava Banka zatraži da Hana potvrdi vjerodostojnost ovog naloga. Njen mobitel zabruji i ona dobiva SMS poruku od Plave banke. Poruka sadrži jednokratni kod kojeg Hana treba unijeti na 3DS web stranici, koja joj u međuvremenu prikazana na ekranu. Uneseni kod Plava Banka potrvrdi kao ispravan, što znači da je platni nalog vjerodostojan, odnosno da je Hana zaista inicirala ovo plaćanje.

Plava Banka nastavlja obradu Haninog naloga i sada provjerava raspoloživa sredstva i limite potrošnje po kartici. Sredstava ima dovoljno. Takođe, provjera pokazuje kako je iznos plaćanja iz Diva Shopa, zajedno sa iznosom jutrošnjeg online plaćanja kino ulaznica, još uvijek ispod dnevnih limita potrošnje po Haninoj kartici. Konačno, Plava Banka odobri Hanino plaćanje i zaduži njenu karticu za iznos narudžbe.


Namirenje strana

Namirenje je finansijski proces koji se ne odvija u realnom vremenu, odnosno u vrijeme plaćanja. Rezultira odobrenjem i potraživanjem strana u plaćanju, odnosno novačnim tokom. Iako se online kupoporodaja odvija između prodavca i kupca, novčani transferi se ne odvijaju između njih direktno. Zbog postojanja posrednika koji su u pozadini transakcije, namirenje predstavlja lanac gdje se dvije strane namiruju. Razumijeva se samo po sebi kako posrednici uvećavaju trošak, usložnjavaju i usporavaju novčano poravnanje. Zanimaju te prebijanje, namirenje i presjek? Značenje ovih i drugih termina možeš naći u Pojašnjenju termina plaćanja

Šta se zbiva sa Haninim plaćanjem? Jednom kada je plaćanje obrađeno, informacija o odobrenom plaćanju dostavi se Hani i Diva Shopu kroz platnu stranicu Diva shopa. Plaćanje je odobreno 😉. Hana i Diva shop su sretni, narudžba može ići na realizaciju. A šta je sa namirenjem?

Diva Shop ima ugovorenu proviziju od 3% i valutu (datum transfera ili doznake sredstava) sa Zelenom Bankom od jednog dana, koja se označava i kao 'Tx+1' . Hanina narudžba je iznosila 100, pa Zelena banka doznači Divi iznos od 97 narednog (radnog) dana. Slično, Plava banka tereti Haninu karticu za iznos plaćanja, koji je 100. Ona razlika od 3 finansira prihvat i obradu plaćanja od strane sudionika ovog procesa, dakle Plavu i Zelenu banku te kartičnu organizaciju.

Detalj iz prakse

Važan operativan detalj je da se obrada online plaćanja – unos, slanje i obrada broja kartice - mora odvijati u zaštićenom ambijentu sukladno propisima sigurnosnog standarda kartičnih organizacija PCI (DSS).

U okviru plaćanja pojedinih trgovaca moguće je spremiti broj kartice. Prilikom plaćanja, kupac dohvata karticu iz svog „novčanika“ kod trgovca. Ova praksa se mijenja u korist mobilnog novčanika, centralnog mjesta na koje kupac smješta i odakle upravlja "tokenima" za pojedina prodajna mjesta i kartice.

3DS protokol predviđa postojanje dva puta obrade platnog naloga, uz autentikaciju i bez nje. Autentikacija ili način provjere vjerodostojnosti platnog naloga materijalno mijenja iskustvo i okolnosti plaćanja. Ako te zanima sigurnost i 3DS obrada možeš pročitati Šta je 3DS blog.

Vrijeme odvijanja plaćanja može igrati ulogu u stvarnom datumu doznake sredstava Prodavca. Plaćanja obavljena neradnim danima i kasno u danu mogu odložiti doznaku Prodavcu, zbog radnog vremena Banke i vremena obračuna (presjeka). Ovo je naznačene ugovorom o prihvatu, kakav imaju Diva i Zelena banka.

Ovaj post je zaveden pod tagovima: Plaćanje x Kupac x Prodavac


MULTIPAY RESURSI

Zanimljivi materijali

Istraži teme Digitron bloga za bolje rezultate, zabavi se i doznaj u Akademiji ili upoznaj platni servis Multipay.